เรียนผู้ใช้งานระบบ ECE


ขณะนี้โปรแกรม ECE ได้ทำการเปิดระบบสำหรับการใช้งานแล้ว


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อใช้งานโปรแกรมได้ที่ http://www.krujaidee.com โดยรายละเอียดต่าง ๆ จะอยู่ภายในเว็บไซต์


จึงเรียนมาเพื่อทราบ จาก ทีมผู้พัฒนาระบบ