วิธีเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนล่าสุด พร้อมวันโอนเงินในปี 2023

เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน ทำเองง่ายๆ ไม่ต้องไปแบงก์ อ่านเลย!

เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเพื่อรับเงินเกษตรกรล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าว และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ขณะนี้ท่านสามารถเงินเกษตรกรเข้าวันไหนได้แล้ว ผ่านการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงิน ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่ท่านจะได้รับ รวมทั้ง ระยะเวลาการโอนเงินช่วยเหลือ โดยวันนี้เราได้มีการรวบรวมรายละเอียดดังกล่าวมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันมากขึ้น

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปีนี้มีอะไรบ้าง?

สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่รัฐได้ออกมาดูแลนั้น ครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่เป็นชาวนาผู้ปลูกข้าว ยางพารา และข้าวโพดสัตว์เลี้ยง รวมทั้งผู้ปลูกใบยา เป็นต้น โดยท่านใดที่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะสามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนทำอย่างไรนั้น วันนี้เราจะมาชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนแรกจะมาสรุปให้ฟังก่อนว่าเงินเกษตรกรล่าสุดที่รัฐจ่ายช่วยเงินช่วยเหลือเกษตรกรมีอะไรบ้าง โดยขณะนี้ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการโอนเงินช่วยเหลือ คือ โครงการประกันรายได้ยางพารา ที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ทำการลงทะเบียนได้ เมื่อราคายางตกต่ำท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยตอนนี้ได้มีการทยอยโอนเงินงวดแรกแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงิน 

ขณะที่ในกลุ่มผู้เป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนประกันรายได้ข้าว ขณะนี้รัฐได้มีการโอนเงินเกือบครบจำนวนชาวนาที่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว โดยท่านใดที่ยังไม่ได้รับวงเงินดังกล่าว สามารถทำการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนได้แล้ว เพื่อตรวจสอบรายละเอยดว่าข้อมูลของท่านตกหล่นตรงไหนหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าเงินเกษตรกรเข้าวันไหน เป็นต้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงินได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเว็บไซต์ดงักล่าวได้มีการรวบรวมการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถตรวจสอบโครงการเยียวยาเกษตรกรได้ทั้งหมด เพราะปัจจุบันนี้ โครงการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรค่อยข้างมีจำนวนมาก หลายท่านอาจจะติดตามข่าวสารไม่ทัน ในส่วนนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านในการตรวจสอบและเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่แบงก์เพื่อทำการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรให้เสียเวลาด้วย

 เช็คเงินเกษตรกรด้วยเลขบัตรประชาชนทำอย่างไร?

ทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดที่ต้องการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไปตรวจสอบเองที่แบงก์ สามารถทำการตรวจสอบว่าเงินเกษตรกรเข้าวันไหนได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบผลการโอนเงิน แล้วกรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งระบุวันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประชาชนของท่าน แล้วกดตกลง เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าระบบเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนได้แล้ว และสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรได้เลยว่าท่านได้รับสิทธิโครงการใดบ้าง และดูว่าเงินเกษตรกรเข้าวันไหน ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเกษตรกรและการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถติดตามข่าวสาร ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์นี้ เราจะคอยอัพเดทข้อมูลดีๆ ให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่อง 

Scroll to Top