สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ

สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ

สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพรับอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท

เช็คเงื่อนไขและรายละเอียดสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ 

จากที่ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายภาคส่วนและประชาชนได้รับผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่ และไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่างก็ได้มีโครงการและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน โดยธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ โดยได้ออกสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมเงินในแอพธนาคารเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ โดยเป็นสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันและไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการกู้เงินผ่านแอพ ทั้งนี้การสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพให้วงเงินหมุนเวียนเพื่อสำรองไว้ใช้สูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ใช้วงเงินก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

และยังฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 15-24% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระอัตราดอกเบี้ยและค่าปรับต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพมีระยะเวลาให้กู้นานสุด 84 เดือน และเป็นการให้กู้โดยต่ออายุทุกปีอัตโนมัติ 

ใครมีสิทธิกู้หรือสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพได้บ้าง หมดเขตวันไหน

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นสินเชื่อที่ให้สมัครกรุงไทยใจดีให้ยืมสำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีกับธนาคารเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าในช่วงหลังจากโควิดระบาดได้ใช้เงินในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่สะดุด ทั้งนี้การสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพสามารถสมัครได้สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเพียงมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย ส่วนกรุงไทยใจดีอาชีพอิสระยังไม่สามารถสมัครได้ แม้ว่าจะเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำและมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารก็ตามจำเป็นต้องต้องได้รับคำเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพก่อนจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีออนไลน์ได้นั่นเอง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 2566/2023 แม้ว่าการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพจะไม่มีแล้ว แต่ก็ยังสามารถที่จะสมัครสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยประเภทอื่นได้

การสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ ออนไลน์

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นสินเชื่อที่สมัครออนไลน์ผ่านแอพกรุงไทย next ซึ่งการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพเป็นช่องทางที่ให้ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสาขาซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนั่นเอง ดังนั้นหากใครที่ได้รับคำเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ ก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ Krungthai Next เพียงกรอกข้อมูลไปตามขั้นตอนการสมัครเท่านั้นเอง สมัครง่ายและรู้ผลเร็วภายใน 5 นาที และก็ต้องย้ำกันอีกครั้งว่า แม้ว่าในปี 2566/2023 นี้ สินเชื่อกรุงไทยใจดีจะไม่มีให้บริการแล้ว แต่เราสามารถที่จะขอสินเชื่อออนไลน์กรุงไทยประเภทอื่นได้ผ่านแอพกรุงไทย next ได้เช่นกัน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top