สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2023
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 1% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2 แสนบาท

รายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่

หากใครที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อนำมาประกอบอาชีพหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือต้องการเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือแม้แต่จะนำเงินนั้นมาชำระหนี้สินอื่น ๆ ในปี 2566/2023 นี้ไม่ต้องไปมองหาเงินทุนที่ไหนเลย เพราะออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดซึ่งเป็นโครงการธนาคารประชาชนและก็ได้มีการพูดถึงกันในเว็บบอร์ดสินเชื่อเพื่อประชาชนออมสิน pantip เกี่ยวกับโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับสินเชื่อเพื่อประชาชน เราไปดูรายละเอียดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและโปรโมชั่นกันว่ามีอะไรบ้าง สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพื่อสังคมออมสินโดยมีหลักประกันไม่ว่าจะเป็นคนค้ำประกันหรือหลักประกันอื่น โดยวงเงินให้กู้ออมสิน 200000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.50 – ร้อยละ 1.00 ต่อเดือนตาม

เงื่อนไขของธนาคารกำหนด และให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 8 ปีกันเลยทีเดียว และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนยังมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าใหม่ที่สมัครและได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปได้รับบัตรของขวัญ Lotus’s Gift Card มูลค่า 200-500 บาท รวม 900 รางวัล เป็นมูลค่า 250,000 บาท โดยโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อออมสิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลย สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำที่ยังไม่เคยได้รับการอนุมัติและจ่ายชำระเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนตั้งแต่ปี 2563-2565 ทั้งนี้หากมีบัญชีสินเชื่อประชาชนออมสินก่อนปี 2563 และมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นดังกล่าว และใครที่สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี และต้องเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยและมีสถานที่ประกอบกิจการที่แน่นอนติดต่อได้ สะดวก และเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่สาขาที่ขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ปี 2566/2023 มีเอกสารดังนี้ ใบสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และเอกสารส่วนบุคคลมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อและคู่สมรส และถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรสก็ให้แนบไปด้วย นอกจากนั้นแล้วเอกสารทางการเงินกรณีผู้มีรายได้ประจำที่สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ให้ใช้สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด หนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับเอกสารทางการเงินของเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายสินค้าและหน้าร้านค้ารวมไปถึงแผนที่ตั้งของกิจการ บัญชีรายรับ-รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน บิลซื้อขายย้อนหลัง 6 เดือน รายการเดินบัญชีรายได้ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานอื่น ๆ ทางการเงินที่จำเป็น ทั้งนี้สามารถจะสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้าน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top