สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสวงเงินให้กู้สูงไหมเช็คเลย!
ฐานเงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-64 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 3 แสนบาท

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสดีและน่าใช้ไหม

ก่อนที่จะวิเคราะห์ว่าสินเชื่อพรอมิสดีไหมมาทำความรู้จักกับบริษัทผู้ให้สินเชื่อกันก่อน บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะเงินก้อนในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance Co., Ltd. บริษัทสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมีความต้องการที่จะให้ผู้มาใช้บริการสะดวกสะบายที่สุดในการขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสไปเพื่อการใช้จ่ายที่หลากหลายวัตถุประสงค์ตามความต้องการเพื่อให้สินเชื่อบุคคลพรอมิสสานฝันความต้องการใช้ชีวิตแบ่งเบาภาระเมื่อมีความจำเป็น ซึ่งการพิจารณาวงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลจะพิจารณา

จากเงินเดือนหรือรายได้ประจำของลูกค้าเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกินความสามารถในการชำระเงินคืนและยังมีโปรแกรมคำนวณการผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสไว้ให้บริการที่หน้าเว็บไซต์ โดยสามารถสมัครสินเชื่อพรอมิสได้ที่สาขาและจุดบริการหรือกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายก็ได้

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

สินเชื่อบุคคลพรอมิส เป็นสินเชื่อบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกันคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนแต่ไม่เกิน 300,000 บาท แต่ถ้ามีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทจะได้รับวงเงินอนุมัติแค่ 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลต่ำสุดที่ 15.00% ต่อปีและสูงสุด 25%

ต่อปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส จะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20-64 ปี เป็นพนักงานที่มีอายุงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป มีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปและสามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้ นอกจากนั้นผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจะต้องมีที่พักหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการและมีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้ และเมื่อเป็นลูกค้าของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสและยังไม่ได้ปิดบัญชีก็สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มวงเงินได้ นอกจากนั้นก็ยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา


สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสอนุมัติง่ายไหมสมัครทางไหนได้บ้าง

หากจะมาวิเคราะห์ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสก็น่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดเพราะมีขั้นตอนให้การเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลง่าย ๆ คือ ขั้นแรกตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าตรงกับที่แจ้งไว้ในช่วงที่แล้วหรือไม่ หากตรวจแล้วครบถูกต้องก็ให้ทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์เพื่อความสะดวกด้วยการสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของพรอมิสโดยการลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วรอผลการพิจารณา และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ก็ให้นำเอกสารสมัครพรอมิสได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงไปยื่นที่สาขา จากนั้นก็เหลือแค่รอผลการอนุมัติซึ่งถ้าหากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสก็สามารถจะอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top