ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคล

ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคล

วิธีสมัครศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลให้ผ่าน
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท

ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคล ปี 2566 สินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามหนึ่งในสินเชื่อของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรมมามากกว่า 25 ปี จนในปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการถึง 900 สาขาทั่วภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกันได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถที่หลากหลายแบบและสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันได้แก่ ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพและสินเชื่อเกษตรกร โดยสินเชื่อส่วนบุคคลลิสซิ่งเป็นสินเชื่อ

อเนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันที่ศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลปล่อยให้แก่ลูกค้าเก่าที่เครดิตดี ข้าราชการและผู้มีรายได้ประจำ ด้วยจากประสบการณ์ด้านสินเชื่อที่ผ่านมาแน่นอนว่าการบริการของศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นธรรม


รายละเอียดของศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลปี 2023

คราวนี้มาดูกันว่าสินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยามมีเงื่อนไขและรายละเอียดของสินเชื่อเป็นอย่างไรบ้าง จุดเด่นของศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลมีดังนี้ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคล

ค้ำประกัน ที่ให้วงเงินตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท มีระยะการผ่อนชำระตั้งแต่ 6-48 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยคิดสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี โดยลักษณะการชำระค่างวดของศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นแบบชำระยอดเท่า ๆ กันทุกเดือนหากมีการปิดบัญชีก่อนกำหนดจะลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมดและคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใช้บริการศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี เป็นผู้มีรายได้ประจำข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการต่าง ๆ


สมัครศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้างและเช็คบูโรไหม

สำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลลิสซิ่งนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้แล้วก็ต้องเตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริงและเอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จากกระทู้การพูดคุยในสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่าย pantipมีการกล่าวถึงศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของหัวข้อสินเชื่อส่วนบุคคลศักดิ์สยาม pantipมีกระทู้สอบถามหลายกระทู้ว่าศักดิ์สยามลิสซิ่งเช็คเครดิตไหมสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาของการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คงต้องมีการเช็คบูโรเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อของบริษัทเอง หากคุณต้องการใช้บริการศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถสมัครได้ที่สาขาศักดิ์สยามลิสซิ่งใกล้ฉันโดยการค้นหาสาขาได้ทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของศักดิ์สยามลิสซิ่ง หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับศักดิ์สยามลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศักดิ์สยามลิสซิ่งโทร.055-440-372

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top