บัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน ทำบัตรได้ง่ายเพราะอนุมัติรวดเร็วมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ต้องมีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.5 ล้านบาท

รายละเอียดบัตรกดเงินสดอนุมัติไวกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD 

สินเชื่อบัตรกดเงินสด ในปี 2566/2023 ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของสินเชื่อที่น่าสนใจ เพราะไม่เพียงเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดอนุมัติไวแล้ว ยังเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้เราได้มีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น และสินเชื่อบัตรกดเงินสด ก็มีหลายแบบและหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งก็มีเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้บัตรกดเงินสดออมสินก็เป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่น่าสนใจเลยทีเดียว ไปดูรายละเอียดของบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินกัน สำหรับบัตรกดเงินสดออมสิน People card มีจุดเด่นที่น่าสนใจซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องเดือดร้อนในการหาคนหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยให้วงเงินขั้นต่ำที่ 5,000 บาท และให้วงเงิน 5 เท่าของ

รายได้สูงสุดถึงไม่เกิน 30,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดตามที่เบิกใช้จริงในอัตราสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี และหากไม่เบิกใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และบัตรกดเงินสดออมสินไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีไปตลอดชีพและไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าอีกด้วย

 

คุณสมบัติบัตรกดเงินสดอนุมัติไวกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD 

หากใครที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 30000 บาท กับสินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน People card ปี 2566/2023 เพียงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย สามารถจะสมัครได้ทั้งคนที่มีรายได้ประจำที่มีอายุ 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี และคนที่ประกอบอาชีพอิสระและคนที่ประกอบการรายย่อยและเจ้าของกิจการโดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้กรณีที่เงินเดือนขั้นต่ำน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ต้องมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นหรือไม่ใช่สถาบันการเงินจะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่ง รวมทั้งการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินด้วยนั่นเอง

เอกสารที่ใช้สมัครบัตรกดเงินสดอนุมัติไวกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD 

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินในปี 2566/2023 มีชุดใบสมัคร ซึ่งประกอบใบด้วย ใบสมัครและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) และเอกสารส่วนบุคคลซึ่งก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ และเอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสินให้ใช้สำเนาและต้นฉบับของสลิปเงินเดือนรวมถึงหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน และสำเนารายการบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้ามาด้วย และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขของธนาคารออมสินในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน และเราสามารถจะสมัครบัตรกดเงินสดออมสินออนไลน์ได้หรือไม่ ทั้งนี้สามารถจะยื่นเอกสารและสมัครได้กับสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศใกล้บ้านยังไม่สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ หากได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสดออมสินแล้วสามารถที่จะถอนเงินออนไลน์ไม่ใช้บัตรได้ผ่านแอพบัตรกดเงินสดออมสิน MyMo หรือตู้ ATM ได้ทุกตู้ใกล้บ้านนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top