สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส กู้ง่ายได้เงินเร็ว 2023
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2 แสนบาท

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดกับรายละเอียดสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2566/2023

สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระเรียกว่าเฮได้เลยกับสินเชื่อ ธกส ล่าสุด ซึ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยโดยมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า “สานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้ กู้ง่าย ได้รับเงินไว” ซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ประกอบอาชีพอิสระได้กู้เงินอาชีพอิสระเพื่อนำเงินไปต่อยอดธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ล่าสุด ใช้หลักพิจารณาตามความจำเป็นในการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน และสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2566 เป็นสินเชื่อที่ใช้บุคคลในการค้ำประกันหรือร่วมเป็นลูกหนี้ในการกู้ยืมโดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ 200,000 บาท และกรณีจำนองอสังหาริมทรัพย์จะกู้ได้สูงสุด 80% ของวงเงินจำนอง หรือหากใช้เงินฝากเป็นประกันสามารถกู้ได้สูงสุด 90% ของเงินฝาก และสินเชื่อ

อาชีพอิสระ ธกส กำหนดชำระคืนกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชำระหนี้ได้ 12 เดือน และพิเศษสูงสุด 18 เดือน หากกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนสามารถชำระคืนได้ 15 ปี และสูงสุดถึง 20 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส เป็นไปตามประกาศของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละรายนั่นเอง

 

คุณสมบัติและเอกสารการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2566/2023

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์เพียงพอต่อธุรกิจหรือกิจการที่ตนเองทำอยู่ นอกจากนั้นแล้วใครที่ขอยื่นกู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขอกู้เงินอาชีพอิสระ สินเชื่อ ธกส ล่าสุดนี้มีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ กรณีขอสินเชื่ออาชีพอิสระและมีคู่สมรสก็ให้แนบทะเบียนสมรสมาพร้อมกันด้วย และถ้ามีหลักประกันให้แนบสำเนาเอกสารที่แสดงเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน และหากมีหลักฐานการชำระภาษีก็ให้แนบมาด้วย รวมไปถึงเอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำหนดนั่นเอง

ช่องทางสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2566/2023

สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระและต้องการขอกู้เงินอาชีพอิสระสามารถจะขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทั่วประเทศที่ใกล้บ้านและมีความสะดวกในการเดินทางไปสาขา แต่ถ้าหากไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักงาสาขาเพื่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ได้ ก็สามารถที่จะขอสินเชื่อเงินด่วน ธกสได้ทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile โดยทางธนาคารได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ผ่านออนไลน์เพื่อความรวดเร็วและสามารถจะสมัครได้ทุกที่ทุกเวลาไม่เพียงแค่สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เท่านั้นรวมไปถึงสินเชื่อประเภทอื่น ๆ อีกด้วยนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top