สินเชื่อเมืองไทย

สินเชื่อเมืองไทย

ส่องบริการสินเชื่อเมืองไทยสมัครง่ายได้เงินจริง
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลมีข้อดีอย่างไร

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด ที่มีการปล่อยประเภทสินเชื่อต่างๆให้กับลูกค้าผู้ที่ต้องการต้องการใช้เงินด่วนที่เป็นเงินทุนสำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในปี 2566 อย่างมากมาย ซึ่งข้อดีของสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลคือ ผู้ที่ขอกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะสามารถได้รับการอนุมัติง่ายและไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน การขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลผู้ขอสินเชื่อสามารถกู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลเริ่มต้นได้ถึง 5,000 บาทและถ้าหากมีการผ่อนชำระสินเชื่อดีและตรงเวลาก็สามารถที่จะเพิ่มวงเงินกู้ได้อีก นอกจากนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลยังสามารถผ่อนชำระได้แบบสบายใจได้นานถึง 36 เดือน ซึ่งในปี 2023 มีหลายคนได้มีการสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสมัครสินเชื่อเมือง

ไทยแคปปิตอลเช็คบูโรไหม ซึ่งจากข้อมูลในเว็บไซต์ของสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลพบว่าการสมัครเมืองไทยสินเชื่อด่วนไม่มีการเช็คเครดิตบูโรของผู้กู้แต่อย่างได และถ้าผู้กู้มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่ดีและตรงเวลาก็สามารถที่จะขอสินเชื่อเพิ่มกับเมืองไทยแคปปิตอลได้เลยทันที

สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง

การสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลลูกค้าจะต้องมีการเช็คข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆว่าสามารถที่จะขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้หรือไม่ ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทย

แคปปิตอลผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 20 ถึง 65 ปี โดยจะเป็นลูกค้าเดิมที่เคยขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลหรือเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้ ส่วนอาชีพของลูกค้าที่สามารถสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถสมัครได้แต่จะต้องไม่เคยมีประวัติเสียกับบริษัทมาก่อน ส่วนเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจะใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนลูกค้าใหม่จะต้องแสดงเอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดหรือใบเสร็จที่หน่วยงานราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการขอสินเชื่อเมืองไทยหรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆเช่นสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่เป็นปัจจุบันก็ได้

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

หลังจากที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลแล้ว ทางบริษัทจะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยเมืองไทยแคปปิตอลที่เป็นไปตามประกาศของบริษัท โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆอยู่ที่ 14 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถ้าหากลูกค้าที่ต้องการต้องการใช้เงินด่วนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด หรือสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด ที่สายด่วนหมายเลข 1455 หรือจะไปสมัครและสอบถามข้อมูลที่สาขาใกล้บ้านที่ลูกค้าสะดวกก็ได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์ได้จริง พร้อมรับบัตรลายใหม่ทันที
ฐานเงินเดือนผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 แสนบาท
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ ไม่ต้องไปบริษัท
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top